Nyhetsbrev  fra SABORG 15.10.18

SABORG var i september innkalt til møte i Helse- og omsorgsdepartementet HOD i forbindelse med at Forbrukertilsynet, FT, ønsker endringer i markedsføringsforskriften knyttet til Lov om alternativ behandling.

SABORG historikk – oversikt siden tidlig 90-tall.

  SABORG historikk – oversikt siden tidlig 90-tall. Kvakksalverloven var gjeldende lovgivning før 1.1.2004 Sentralrådet for norske naturterapeuter SFNN. Etablert i 1992/93 etter initiativ fra lege Heiko Santelmann. Ble i 1994 vedtatt nedlagt. NOU 1993:33 Forslag til ny helsepersonellov, av Bente Ohnstad. Denne ble lagt frem sent i 1993, og ble senere lagt i en… Read More »

Fagkrav

Fagkrav er et aktuelt tema, ikke minst fordi de fleste organisasjonene som er regulert av Lov om alternativ behandling, ønsker at det innføres fagkrav for å komme inn i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Les den oversiktlige artikkelen her.

SABORGS KONTAKTFORUM 2018

SABORG arrangerte Kontaktforum på Litteraturhuset i Oslo den 14. mars. Hovedtema var fagkrav knyttet til deltakelse i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Det var uvanlig stort fremmøte, noe som gjenspeiler at temaet er aktuelt.

Av Sigrun Kirkeberg

Svar på Gruppearbeidene på Kontaktforum 14.02.2018

Her er svarene på gruppearbeidene på årets kontaktforum gjengitt så godt det har latt seg gjøre. Deler av noen av besvarelsene har vært vanskelig å forstå da ikke alle har brukt sin flotteste skrift ved besvarelsene.
Deltagerne på kontaktforum ble sittende rundt 12 bord. Denne plasseringen ble utgangspunktet for gruppene til gruppearbeidene.