Fagkrav

Fagkrav er et aktuelt tema, ikke minst fordi de fleste organisasjonene som er regulert av Lov om alternativ behandling, ønsker at det innføres fagkrav for å komme inn i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Les den oversiktlige artikkelen her.

SABORGS KONTAKTFORUM 2018

SABORG arrangerte Kontaktforum på Litteraturhuset i Oslo den 14. mars. Hovedtema var fagkrav knyttet til deltakelse i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Det var uvanlig stort fremmøte, noe som gjenspeiler at temaet er aktuelt.

Av Sigrun Kirkeberg

Svar på Gruppearbeidene på Kontaktforum 14.02.2018

Her er svarene på gruppearbeidene på årets kontaktforum gjengitt så godt det har latt seg gjøre. Deler av noen av besvarelsene har vært vanskelig å forstå da ikke alle har brukt sin flotteste skrift ved besvarelsene.
Deltagerne på kontaktforum ble sittende rundt 12 bord. Denne plasseringen ble utgangspunktet for gruppene til gruppearbeidene.

Hvorfor behøver vi SABORG?

SABORG ble etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til Ot.prp.nr 27 (2002-2003). Hva har SABORG fått gjennomført? Hvorfor er SABORG viktig for helsemyndighetene, for utøverne/terapeutene og deres organisasjoner, og for pasienter?

14.2.18 Program for Kontaktforum

Dagens hovedtema er “fagkrav knyttet til deltakelse i Register for utøvere av alternativ behandling”. Innlegg fra bl.a. NAFKAM og forbrukerttilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet vil være til stede som observatør under deler av møtet og vil kunne besvare spørsmål. Påmelding til saborg@saborg.no senest mandag 5. februar