Representantskapsmøte 2021

Pga. den spesielle Covid-situasjonen må vi nok en gang flytte møtet dette året fra tors. 6 mai til torsdag 10 juni og regner da med å få holdt dette fysisk på Litteraturhuset i Oslo. Innkalling blir sendt hver medlemsorganisasjon.