Kort høringsfrist – brev til finansdepartementet

SABORG og våre medlemmer reagerer kraftig på at en sak som er så viktig for våre pasienter og utøvere, sendes ut på høring midtsommers. Er det et ønske fra myndighetene om at færrest mulig skal kunne reagere og sende høringssvar? Den korte høringsfristen minner oss igjen på den likegyldighet myndighetene viser både den millionen av pasienter som er våre brukere og ikke minst utøverne.

Kort høringsfrist – brev til finansdepartementet Les mer

Kontaktforum 2020

AVLYST – KAN BLI SATT OPP SENERE Det vil bli arrangert Kontaktforum i 2020, datoen for dette er satt til 13.februar og det er foreløpig planlagt å avholde kontaktforum på Litteraturhuset. På dette kontaktforumet vil bl.a Forbrukertilsynet komme og ha et innlegg om sine oppdateringer av regelverk omkring markedsføring av …

Kontaktforum 2020 Les mer

Forbrukertilsynet ute med nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling

Forbrukertilsynet kom i September ut med retningslinjer for markedsføring av Alternativ Behandling. Mye av dette bør være kjent stoff, men overskriftene er: Formål og hovedregel, Forbund mot effektpåstand, forskrift om urimeling handelspraksis, og noe om tilsyn. Hele dokumentet kan lastes ned under. Markedsføring_alternativbehandling oppdatert sept. 19.

Forbrukertilsynet ute med nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling Les mer

Ny styringsgruppe i SABORG

Fredag 15.februar 2019 gjennomførte SABORG sitt representantskapsmøte, hvor det ble valgt ny styringsgruppe. Styringsgruppen består i inneværende periode av følgende personer: Leder: Kjetil H Johannessen (Enhetsterapiforeningen) – Gjenvalg Medlemmer: Arve Hagan (NHL) – Gjenvalg Jarle Botnen (NNH) – Gjenvalg Sigrun Kirkeberg (uavhengig) – Ny/gått opp fra vara Shino Wilberg (NMF) …

Ny styringsgruppe i SABORG Les mer

Kontaktforum 2019 er utsatt

Det har ikke skjedd noen utvikling, forandring med hensyn til fagkrav eller annet faktorer som gjør at SABORG ser noen hensikt i å arrangerer kontaktforum som planlagt 14 februar. Styringsgruppa har derfor vedtatt å utsette kontaktforum inntil videre. I brev til SABORG 10.01.19 sier HOD at de vil involvere SABORG …

Kontaktforum 2019 er utsatt Les mer