Søk om medlemskap

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SABORG

SABORG er opprettet på initiativ fra helsemyndighetene. Driften av SABORG finansieres ved at medlemsorganisasjonene betaler en årlig kontingent.

SABORGs representantskapsmøte har vedtatt  disse kontingentsatsene for 2017 og 2018, og revidert i 2019. Organisasjoner med

  • 1 til 30 medlemmer kr. 2.625
  • 31 til 60 medlemmer kr. 5.250
  • 61 til 100 medlemmer kr. 7.875
  • 101 til 200 medlemmer kr. 10.500
  • over 200 medlemmer kr. 15.750

Organisasjonene har ofte flere kategorier av medlemmer eks. utøvere, studentmedlemmer og støttemedlemskap. Det er antall aktive utøvere som skal legges til grunn ved beregning av kontingent til SABORG.

Hensikten med sammenslutningen er bl.a. at helsemyndighetene skal ha mulighet til å kommunisere med bransjen gjennom et felles organ (se Ot.prp. nr. 27 2002-2003 s. 103, 3. avsnitt).

SABORG skal i samarbeid med myndighetene arbeide for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, forskning, utdanning og faglig utvikling. Dette er områder som er skissert opp i Ot. prp. nr. 27 2002-2003, og også tatt inn i SABORGs vedtekter §1. Se forøvrig SABORGs handlingsplan.

SABORG er et samarbeidsorgan for organisasjonene, og ikke en paraplyorganisasjon. SABORG er åpen for alle organisasjoner som fyller følgende krav:

I) Behandlingsformen må være lovlig i henhold til gjeldende norske lover

II) Organisasjonen må være selvstendig, demokratisk og åpen for alle utøvere som tilfredsstiller organisasjonens fagkrav for gjeldende behandlingsform(er).

III) Organisasjonen må arbeide for å etablere standarder i tråd med SABORGs målsettinger.

IV) Organisasjonen må ha et uavhengig forhold til skoler, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri.

Mer informasjon fremkommer i SABORGs vedtekter HER.

Lovens virkeområde er skissert opp i § 2, der det heter; “Loven gjelder den som tilbyr eller utøver alternativ behandling i riket.” Alternativ behandling er avgrenset mot skjønnhets- og velværepleie, og i § 2, 3. ledd heter det: “Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.”

SABORGs høyeste organ er representantskapet hvor medlemsorganisasjonene har en representant hver. Et arbeidsutvalg leder arbeidet mellom representantskapsmøtene.

Skjema for søknad om medlemskap i SABORG finner dere HER.