SABORGs styringsgruppe

Styringsgruppen kan kontaktes via mail saborg@saborg.no. Ring et av styremedlemmene om det er noe som haster.

Styringsgruppens medlemmer:

Jarle Botnen
Tlf. 911 30 694
Organisasjon: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Homeopat og Akupunktør fra 1980. Driver Bø Naturmedisinske Institutt i Bø i Telemark og medgründer i Senter for Livskvalitet i Kragerø. Tidligere formann og andre verv i NHL. Er nå styremedlem i NNH.

Arve Haugan
Tlf. 924 97 111
Organisasjon: Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

 

Sigrun Kirkeberg
Tlf.  950 80 190
Uavhengig

Sigrun tok utdanning til Heilpraktiker med fordypning i soneterapi og homøopati på siste halvdel av 80-tallet, og har hatt organisasjonsarbeid siden våren 1991. Det har i denne perioden skjedd store endringene i bransjen og med lovreguleringen noe Sigrun var generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon fra 1.1.95 til 31.12.2015 og var leder i SABORG i 2017.