SABORGs styringsgruppe

Styringsgruppen kan kontaktes via mail saborg@saborg.no. Ring et av styremedlemmene om det er noe som haster.

Styringsgruppens medlemmer:

Jarle Botnen
Tlf. 911 30 694
Organisasjon: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Homeopat og Akupunktør fra 1980. Driver Bø Naturmedisinske Institutt i Bø i Telemark og medgründer i Senter for Livskvalitet i Kragerø. Tidligere formann og andre verv i NHL. Er nå styremedlem i NNH.

Sondre Fagerberg
Tlf. 920 20 788
Organisasjon: Norske Kvantemedisinere (NKM)

Leder for Norske Kvantemedisinere NKM. Driver Vekst og Balanse Klinikken på Smestad. Har jobbet som Kvantemedisinsk terapeut siden 2008.

Arve Haugan
Tlf. 924 97 111
Organisasjon: Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

 

Sigrun Kirkeberg
Tlf.  950 80 190
Uavhengig

Sigrun tok utdanning til Heilpraktiker med fordypning i soneterapi og homøopati på siste halvdel av 80-tallet, og har hatt organisasjonsarbeid siden våren 1991. Det har i denne perioden skjedd store endringene i bransjen og med lovreguleringen noe Sigrun var generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon fra 1.1.95 til 31.12.2015 og som leder i SABORG i 2017.