Kontaktforum

Kontaktforum for alternativ behandling arrangeres en gang i året av Helsedirektoratet og SABORG i samarbeid. Kontaktforum er et møtested for forvaltningsorganer som har oppgaver knyttet til alternativ behandling, utøverorganisasjoner, pasientorganisasjoner og andre med interessefelt innen tradisjonell-/komplementær medisin og alternativ behandling.

Åker og himmel