Ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan – Utøverregisteret

Ny Helse- og samhandlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) var varslet å komme høsten 2023, men ble utsatt til over nyttår.  Det er videre varslet at stortingsvedtak 417 om Utøverregisteret følges opp i stortingsmeldingen for denne planen.

Registerordningen er nå som et tomt skall, idet den opprinnelige hensikten med registeret var å sikre en trygg ordning for brukerne. Siden det nå er nærmest fravær av faglige krav for å kunne registrere seg, er pasientsikkerheten ikke lenger ivaretatt. SABORG og flere andre aktører har gjentatte ganger påpekt dette, uten at noe er skjedd. Men, HOD har altså lovet å ta opp registerordningen i.f.m. ovennevnte plan.

SABORG ønsker at det innføres relevante faglige krav for å kunne stå i utøverregisteret, videre at momsfritak knyttes til deltakelse i utøverregisteret. Det ville gi økt pasientsikkerhet og en rettferdig momspraksis for utøverne og pasienter.

«Over nyttår» er et upresist begrep, så det gjelder å være tålmodig.