Kort høringsfrist – brev til finansdepartementet

Til avdelingsdirektør Frédérice Wilt i Finansdepartementet

Kopi til Finansminister Jan Tore Sanner, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Finanskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen

Sak 19/2280 – 8, Forslag om mva-plikt på alternativ behandling

SABORG har mottatt høringsbrev vedr. denne saken.

SABORG og våre medlemmer reagerer kraftig på at en sak som er så viktig for våre pasienter og utøvere, sendes ut på høring midtsommers. Er det et ønske fra myndighetene om at færrest mulig skal kunne reagere og sende høringssvar? Den korte høringsfristen minner oss igjen på den likegyldighet myndighetene viser både den millionen av pasienter som er våre brukere og ikke minst utøverne.

SABORG ber om utsatt høringsfrist slik at saken kan behandles grundig og demokratisk av både SABORGs styringsgruppe og medlemmer og av øvrige høringsinstanser.

Vi ser frem til et snarlig svar.

15. juli 2020

Vennlig hilsen

Sigrun Kirkeberg

Medlem SABORGs styringsgruppe