Ny styringsgruppe i SABORG

Fredag 15.februar 2019 gjennomførte SABORG sitt representantskapsmøte, hvor det ble valgt ny styringsgruppe.

Styringsgruppen består i inneværende periode av følgende personer:

Leder:

Kjetil H Johannessen (Enhetsterapiforeningen) – Gjenvalg

Medlemmer:

  • Arve Hagan (NHL) – Gjenvalg
  • Jarle Botnen (NNH) – Gjenvalg
  • Sigrun Kirkeberg (uavhengig) – Ny/gått opp fra vara
  • Shino Wilberg (NMF) – Ny