Representantskapsmøte i SABORG 15.02.2019

SABORGs Representantskapsmøte ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo.

I løpet av møtet ble det behandlet en kortsiktig handlingsplan, og denne ble enstemmig vedtatt av delegatene, med følgende punkter:

SABORG skal i tiden fremover jobbe med:

  • Videreføring av dialogen med Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) i den hensiskt å få innført fagkrav knyttet til registerordningen og revisjon av registerforskriften
  • Etablere arbeidsgruppen  som skal arbeide med forslag til fagkrav og andre endringer i registerforskriften
  • Følge opp dialogen med HOD for å få etablert klageorganget som tidlgere er utformet og vedtatt av SABORG
  • Behandle søknad om medlemskap, sende høringssvar
  • Arrangere Kontaktforum
  • Utvikle “Kliniksregister for Alternativ Behandling” i samarbeid med NAFKAM