Kontaktforum 2019 er utsatt

Det har ikke skjedd noen utvikling, forandring med hensyn til fagkrav eller annet faktorer som gjør at SABORG ser noen hensikt i å arrangerer kontaktforum som planlagt 14 februar. Styringsgruppa har derfor vedtatt å utsette kontaktforum inntil videre.

I brev til SABORG 10.01.19 sier HOD at de vil involvere SABORG i det varslede arbeidet med gjennomgang av regelverket, og også ta stilling til SABORG sitt ønske om utvalgsarbeid.

Det vil være naturlig for SABORG å vurdere å arrangere et kontaktforum, seminar eller annet når vi er involvert i en gjennomgang og evt et utvalgsarbeide.

Kjetil H Johannessen
Leder SABORG