Artikkel fra NNH om registerordning og Fagkrav

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon publiserte for litt siden en liten artikkel om registerordningen og SABORGs arbeid rundt denne. Artikkelen kan leses her.

Det vil i tillegg komme mer artikler relatert til Altbas-registeret og fagkrav i deres medlemsblad Naturterapeuten.