Etikk, alternative behandlere og sosiale medier

Debattartikkelen “Leger og sosiale medier” av Svein Aarseth, publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening 23.9.2019, bør leses av alternative behandlere for bevisstgjøring av hvordan man ytrer seg på sosiale medier.

Det må være et skarpt skille mellom ytringer som privatperson og ytringer som terapeut. Eksempel;  en pasient takker sin terapeut på Facebook for god behandling. Dette har terapeuten ikke herredømme over og kan ikke lastes for. Men, hvis terapeuten svarer sin pasient – og dermed bekrefter at pasienten har vært hans/hennes pasient – har terapeuten brutt taushetsplikten.

SABORGs styringsgruppe
Sigrun Kirkeberg