Hvorfor behøver vi SABORG?

SABORG ble etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til Ot.prp.nr 27 (2002-2003). Hva har SABORG fått gjennomført? Hvorfor er SABORG viktig for helsemyndighetene, for utøverne/terapeutene og deres organisasjoner, og for pasienter?

Les mer

Kontaktforum 2015: fagstandard og pasientsikkerhet

Kontaktforum ble arrangert 27. november 2015 ved Anker Hotel i Oslo. Tema var: Utvikling av fag-/yrkesstandard for utøvere av tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling. Pasientsikkerhet og forbrukernes trygghet i møtet med alternativ behandling.   Årets forum hadde 44 deltagere. 13 ulike utøverorganisasjoner, 8 skoler/tilbydere av utdanning, Helsedirektoratet og Nafkam var representert …

Les mer