Vinjar Fønnebøs innlegg Kontaktforum 2018

Quo vadis…. Vinjar takker
av.

Vinjar Fønnebø

 

NAFKAM i en overgang

 • Fysisk forflytning
 • Endring i finansiering
 • Endringer i ledelse
  • Ny leder
  • Ny administrativ organisering

 

NAFKAMs forskning

 • Soneterapi ved behandling av akutt bihulebetennelse
 • Senskader etter brystkreftbehandling – med fokus på fatigue hos
  brystkreftoverlevere. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud? – en
  pilotstudie
 • An early-phase comparative trial of spiritual healing in addition to
  conventional care for moderate and severe depression in adults
 • Forebygging og behandling av frostskader
 • Evaluering av pasientrapporterte positive og negative sykdomsforløp
  knyttet til bruk av Lightning Process (LP) blant pasienter med kronisk
  tretthetssyndrom (rapport)
 • Joik og “det gode liv” – en studie om et levende kulturelt uttrykk og dets
  betydning for livskvalitet

 

NAFKAMs forskning

 • Tre PhD-grader innleveres i 2018
  • Anette Langås Larsen: Brukere, “læsere” og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge
  • Frank Hansen: Path. Å forstå kreftpasienters behandlingsforløp
  • Magdalena Skowronski: SENCANCER. Sensing illness in everyday life:
   Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients.
 • Pågående PhD-prosjekt
  • Hilde Risvoll: Ulike helseaktørers rolle i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin

NAFKAMs formidling

 • www.nifab.no
 • www.cam-cancer.org
 • www.nafkam-camregulation.uit.no
 • Facebook
 • Twitter
 • Kronikker

 

NAFKAM som samfunnsaktør

 • Premissleverandør
 • Politiske standpunkter?
  • Tatt et politisk standpunkt
   • Fagkrav – registerordningen
   • Opplysningsplikt for helsepersonell
  • Ikke tatt et politisk standpunkt
   • Barn og alternativ behandling
   • Bør alternativ behandling integreres i helsevesenet
   • Bør det være offentlig refusjon for alternativ behandling

 

NAFKAM Internasjonalt

 • WHO
 • Sikkerhet innen akupunktur
 • Oversikt over reguleringsstatus
 • Sørøst Asia og videre…
 • Integrasjon av alternativ behandling og vestlig skolemedisin globalt
 • Forskningssamarbeid
 • Dette er trappet ned fordi…..

 

https://www.saborg.no/wp-admin/media-upload.php?post_id=973&type=image&TB_iframe=1

 

Til slutt, hva ser jeg i krystallkulen…..

 • Persontilpasset medisin er etablert, noen alternative behandlere vil velge å være med på reisen.
 • Noen alternative behandlere vil bli anerkjent som de sentrale forvaltere av
  vektleggingen av «holistisk» behandling….

  • ….dersom de anerkjenner sin egen ekspertise på området.
 • Det alternative behandlingsfeltet vil utvikle seg i to retninger
  • De som anerkjenner etablerte (bredt definerte) former for kunnskapsgenerering
  • De som ønsker å leve i konstant konflikt med (bredt definerte) former for
   kunnskapsgenerering
 • Organisasjoner som organiserer alternative behandlere som anerkjenner
  etablerte (bredt definerte) former for kunnskapsgenerering vil samarbeide om en sterk paraplyorganisasjon som kan gi tyngde…
 • Tradisjonell medisin vil utvikle sin posisjon uavhengig av alternativ behandling
 • Autorisasjon vil forbli en drøm…

 

Takk for meg. Dere har lært meg mye,

og jeg ønsker dere lykke til