SABORG’s spørreundersøkelse angående fagkrav

I overkant av 50 foreninger ble våren 2018 forespurt angående fagkrav som bør kreves for å få være med i registerordningen som myndighetene opprettet i 2007 og endret i 2011 til dagens regelverk. Fagkrav i henhold til registerordningen er i dag ingenting.

10 organisasjoner har svart. 6 av disse er medlem av SABORG.

60 % av innkomne svar går for en økning av fagkrav og 40% vil ha det som i dag.

(Utgangspunktet er hver enkelt organisasjon sine fagkrav til sine medlemmer. Av de innkomne svar går 60% inn for høyere fagkrav enn de har i de respektive organisasjoner i dag. 40% vil at det skal være som de har det i dag.)