Om fagkrav

Fagkrav er et aktuelt tema, ikke minst fordi de fleste organisasjonene som er regulert av Lov om alternativ behandling, ønsker at det innføres fagkrav for å komme inn i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Registeret skal skille seriøse utøvere fra useriøse. Slik er det ikke i dag.

Det er flere som har fagkrav:

  1. Hver organisasjon har fagkrav for å få medlemskap i nettopp denne organisasjonen.
  2. SABORG har flere krav som må oppfylles for å få medlemskap i SABORG, deriblant at organisasjonen (som søker medlemskap) må ha minimum 50 timer VEKS-fag som en del av sine fagkrav, jfr. punkt 1 ovenfor. Ut over dette har ikke SABORG fagkrav.
  3. Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund registrerer utøvere/terapeuter. Registerforskriften forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Hver organisasjon søker direktoratet om å få godkjent sin organisasjon og en eller flere behandlingsformer slik at medlemmene i organisasjonen kan registrere seg og få fritak fra MVA-plikten. Et av kravene organisasjonen må oppfylle er at det er vedtatt faglige krav for å få medlemskap i organisasjonen, jfr punkt 1 ovenfor. Det er altså fastsatt at organisasjonen skal ha fagkrav, men direktoratet kan ikke mene noe om fagkravene er relevante eller ikke.
  4. Ønskede fremtidige fagkrav for å kunne registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling. Diskusjonen er i full gang både i og utenfor SABORG om hva disse kravene skal være både hva angår innhold og mengde. SABORG har bedt Helse- og omsorgsdepartementet nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere dette og andre spørsmål. Bransjen ønsker at forsvarlighet og pasientene sikres, ved det kreves et minimum av faglig kompetanse før en utøver skal kunne registrere seg.