Kontaktforum 2018: Fagkrav og registerordningen

SABORG arrangerte Kontaktforum på Litteraturhuset i Oslo den 14. mars. Hovedtema var fagkrav knyttet til deltakelse i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Det var uvanlig stort fremmøte, noe som gjenspeiler at temaet er aktuelt.

Alle utøvere ha erfart at motstandere av alternativ behandling regelmessig angriper bransjen, «de har bare noen weekendkurs», er en påstand som ofte gjentas. Det er noen utøvere i bransjen som denne beskrivelsen passer til. Dette ivaretar ikke pasientsikkerheten, og dette igjen rammer hele bransjen. Jarle Botnen fra SABORGs styringsgruppe holdt et innlegg: «Dagens situasjon. Hvorfor trenger vi en endring?». Presentasjonen ligger her.

Alle deler av bransjen var representert på Kontaktforum, noe som førte til en til dels heftig meningsutveksling. Helse- og omsorgsdepartementet HOD var til stede for å lytte, de ville ha dagen med seg før de vurderer om det skal gjøres endringer i registerforskriften. Dilemmaet er at bransjen er definert som hva den ikke er, vi er ikke helsepersonell, det er mange ulike terapiretninger og lite som forener hele bransjen. Dette gjør det vanskelig for bransjen selv å finne fellesnevnere knyttet til utdanning og kompetanse og derigjennom kunne utøve intern justis. SABORG ønsker derfor at HOD oppnevner et utvalg som kan arbeide med bl.a. temaet fagkrav.

Mange har hevdet at siden fritak fra mva-plikten er knyttet til registerordningen, vil det være mulig å knytte faglige krav til deltakelse i registeret. Dette vil ivareta pasientsikkerheten bedre enn dagens ordning, som i praksis slipper inn nærmest alle. Man vil få en saftig gulrot for å få utøverne til å fylle slike faglige krav, idet mva-fritaket er et vesentlig gode for utøverne. Det er heller ikke urimelig å mene at siden myndighetene har gitt bransjen mva-fritak, så er det rimelig at man må fylle visse faglige krav for å få dette økonomiske gode.

Forbrukertilsynet (tidl. Forbrukerombudet) var til stede og presenterte resultatet av høstens kontroll av bransjens markedsføring. Presentasjonen ligger her.

NAFKAM var representert med tre deltakere, og avtroppende direktør Fønnebø orienterte bl.a. om forskning og tanker om fagkrav. Vi fikk også et innsyn i hans personlige krystallkule, hvor han viste oss egne spådommer om bransjens fremtid. Fønnebøs presentasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart vi mottar den.
På slutten av dagen ble deltakerne inndelt i grupper og fikk flere skriftlige oppgaver å arbeide med. Resultatet av dette arbeidet presenteres her.

 

Av Sigrun Kirkeberg