Årlig møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Anders Jensen fra Norges Massasjeforbund, Kjetil Johannessen fra Enhetsterapiforeningen og Sigrun Kirkeberg fra SABORG

SABORG hadde den 5. desember møte med Helse- og omsorgsdepartementet HOD. SABORG og HOD har årlige møter hvor man gjensidig orienterer om og tar opp aktuelle saker. Møtet 5.12.17 hadde hovedfokus på at store deler av bransjen ønsker å få fagkrav knyttet til registerordningen. Med konkrete fagkrav – og derved økt pasientsikkerhet – vil bransjen lettere kunne tilbakevise kritikk som jevnlig kommer fra motstandere av alternativ behandling. SABORG opplevde at det var en god tone på møtet, vi ble lyttet til og departementet ga uttrykk for at de forstod den situasjonen SABORG og bransjen står i.

Møtet  med HOD 11.05.2016