Nyhetsbrev  fra SABORG 13.06.18 

 

Bransjenorm for nye personvernregler – GPDR

SABORG har forespurt flere advokatfirmaer/jurister om å gi tilbud på utarbeidelse av bransjenorm. Det er i alt 16 organisasjoner i og utenfor SABORG som har sagt seg interessert i å være med på et slikt spleiselag.

Dette viser seg å være en svært kostbar affære, og SABORG er av et av advokatfirmaene blitt rådet til å gå for en enklere løsning. Datatilsynet er blitt spurt om et møte for å få råd i saken. De foreslår at SABORG først deltar på et informasjonsmøte som e-helse har i «erfaringsutveksling adferds-normer» mandag 18.6., og så eventuelt deretter har et oppfølgingsmøte med Datatilsynet.

Vi kommer tilbake med mer info etter 18.6.

Det er uklart når de nye personvernreglene trer i kraft, mest trolig 1. juli. Datatilsynet har imidlertid signalisert at de vil ikke «være ute etter å ta noen» for brudd på de nye reglene i den første tiden etter 1.7.

 

13 juni 2018

SABORGs styringsgruppe