Ny styringsstruktur og modell for medlemskontingent i SABORG

Medlemskontingent

Under SABORGs representantskapsmøte 17. 02.2017 ble det vedtatt ny modell for beregning av medlemskontingent til SABORG.

Organisasjonene har ofte flere kategorier av medlemmer eks. utøvere, studentmedlemmer og støttemedlemskap. Det er antall aktive utøvere som skal legges til grunn ved beregning av kontingent til SABORG.

For 2017 og 2018 er disse kontingentsatsene vedtatt, organisasjoner med

  • 1 til 30 medlemmer kr. 2.500
  • 31 til 60 medlemmer kr. 5.000
  • 61 til 100 medlemmer kr. 7.500
  • 101 til 200 medlemmer kr. 10.000
  • over 200 medlemmer kr. 15.000

Styringsstruktur

SABORGs høyeste organ vil som tidligere være representantskapet. Representantskapsmøte holdes årlig, og alle medlemsorganisasjoner er representert med en stemme hver.

En styringsgruppe med minimum 3 representanter og en administrativ sekretær, vil ha ansvaret for ledelse og gjennomføring av SABORGs årlige handlingsplan. De tillitsvalgte velges og handlingsplanen vedtas av representantskapet.

Den nye driftsmodellen forutsetter at medlemsorganisasjonene stiller med ressurser til gjennomføring av arrangementer og prosjekter i regi av SABORG. Med dette ønsker representantskapet at flere kommer med og engasjerer seg. Samtidig som SABORG får ressurser til gjennomføring av sine aktiviteter, vil dette åpne for læring og utvikling for en større gruppe tillitsvalgte/medlemmer – noe som igjen kommer medlemsorganisasjonene til gode.

Se ellers SABORGs vedtekter for mer informasjon.