Kontaktforum og SABORG seminarer teller som faglig oppdatering

Flere utøverorganisasjoner har godkjent deltagelse på Kontaktforum og SABORGs seminarer som faglig oppdatering for sine medlemmer.

SABORG har i denne sammenheng laget et deltagerbevis som bekrefter faglig innhold, varighet og deltagelse. Deltagerbeviset blir fyllt ut og sendt til de av deltagerne som ønsker det.