Helsepolitisk barometer 2018

Helsepolitisk barometer 2018
Kantar TNS presenterte 11 april Helsepolitisk barometer 2018.

Dette er en uavhengig undersøkelse med formål å kartlegge den norske befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2016. 2072 respondenter har svart på WEB-undersøkelsen som ble gjennomført i januar 2018

«– Først og fremst ser vi at flere enn tidligere – 36 prosent – ser på helse og omsorg som en av våre største utfordringer. Bare innvandring og integrering kommer høyere opp. For nesten halvparten – 48 prosent – var helsepolitikk avgjørende for hva de stemte ved sist Stortingsvalg», sa Fosby Livgard som stod for presentasjonen.

I år var det ingen spørsmål knyttet opp mot komplementær og alternativ behandling.

Helsepolitisk barometers samarbeidspartnere kommenterte kort resultatene fra barometeret før Aslak Bonde ledet en paneldebatt med Nichioas Wilkinson (SV), Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Topp (Sp), Carl-Erik Grimstad (V), Sveinung Stensland (H), Bård Hoksrud (FrP)
Se hele presentasjonen av Helsepolitisk barometer 2018 HER.