Helsepolitisk barometer 2017

Kantar TNS presenterte 28. mars Helsepolitisk barometer 2017.  Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse med formål å kartlegge den norske befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2016. I 2017 besvarte i overkant av 1800 personer spørsmålene som ble stilt.

Ulike aktører innen området helse deltar i undersøkelsen, og bidrar med spørsmål de ønsker svar på fra det norske folk. Blant årets deltagere var Akan kompetansesenter, Apotekforeningen, Den norske Legeforening, Den norske Tannlegeforening, Kreftforeningen, NAFKAM, Synsinformasjon, Psykologforeningen, Norsk Kiropraktorforening, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Statens Seniorråd og Sykepleierforbundet.

NAFKAM har deltatt både i 2016 og 2017.  Et av spørsmålene NAFKAM stilte i år var “Bør myndighetene stille minstekrav om «skolemedisinsk» kunnskap til alternative behandlere som vil stå i det offentlige «Register for utøvere av alternativ behandling» i Brønnøysund?” Svaret var klart – folket mener myndighetene bør stille kompetansekrav til alternative behandlere. Se alle spørsmålene NAFKAM stilte og NAFKAMs kommentar til svarene HER.

Presentasjonen av resultatene fra årets Helsepolitiske barometer ble etterfulgt av paneldebatt med tema Hva betyr resultatene for norsk helsepolitikk?” Her deltok representanter fra Helse- og omsorgskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen.

Se hele presentasjonen av Helsepolitisk barometer 2017 HER.