“Gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling”

NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin etablerte i 2002 Register for eksepsjonelle sykdomsforløp – RESF. 27. oktober 2015 arrangerte NAFKAM «Seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling». Alle utøverorganisasjoner var invitert til seminaret, som hadde rundt 70 deltagere.

412 pasienthistorier er nå samlet i Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. De fleste kommer fra norske pasienter, men også Danmark, Sverige og Storbritannia er representert. Seminaret ga et spennende innblikk i det omfattende arbeidet som gjøres i tilknytning til historiene som blir rapportert inn. Både i form av innhenting av journalinformasjon, intern medisinsk vurdering ved NAFKAM og ekstern spesialistvurdering.

Journalinformasjon innhentes både fra pasient, helsevesen og alternativ behandler. At alternative behandlere fører gode journaler er viktig for å kunne dokumentere og vurdere behandlingen som er gitt. SABORG har utviklet retningslinjer for journalføring, og alle behandlere kan få disse tilsendt ved henvendelse til sin utøverorganisasjon dersom denne er med i SABORG.

Så oppfordres alle alternative behandlere til aktivt å informere sine pasienter om RESF. Case materialet som her samles inn gir grunnlag for videre forskning på alternativ behandling.

Alternativ.no er skrevet en rapport som oppsummerer hele seminaret «Gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling».