Folkeaksjonen for alternativ behandling

Folkeaksjonen for alternativ behandling er en underskriftsaksjon og ble startet i 2007. Aksjonen har nå 10.430 underskrifter. Aksjonen er et idealistisk engasjement og eies av alle som har skrevet under på den. Målet for aksjonen er bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

Initiativtakere til folkeaksjonen er Unni Nordbrenden og Bertil Berg-Olsen fra alternativ.no/behandler.no. 16. februar 2017 holdt SABORG seminar på Anker Hotel, Oslo. Tema var «Pasientsikkerhet og pasient-/forbrukerorganisasjonenes rolle i utviklingen av alternativ behandling». Unni Nordbrenden og Bertil Berg-Olsen var invitert til seminaret for å fortelle om Folkeaksjonen for alternativ behandling.

Folkeaksjonen er et tydelig signal og et spark til politikere om å gi folk det behandlingstilbudet de ønsker, sa Unni Nordbrenden. Nær halvparten av befolkningen bruker alternative behandlingsmetoder, men det har ikke politikerne tatt hensyn til. Alternativ behandling bør være mulig å få for dem som ønsker det, for å ivareta helse og livskvalitet.

Alternativ behandling har mange brukere, samtidig som få midler settes av til opplysning og forskning. Aksjonen ser det som et samfunnsansvar at man gjør mer for å forske på alternativ behandling.

Et mål er at alle som ønsker komplementærbehandling på sykehus skal få dette. I dag er tilbudet tilfeldig og avgjøres i stor grad av kompetansen til personalet ved de respektive sykehusene. Tilbudet må settes i system!

Folkeaksjonen ønsker også at det etableres refusjonsordninger for brukernes kostnader til alternativ behandling når dette overstiger en viss beløpsgrense. Alternativ behandling bidrar til redusert sykefravær og sparer samfunnet for kostnader, og det bør derfor være mulig å få til en refusjonsordning eks. via NAV mener folkeaksjonen.

Alternativ behandling er et viktig bidrag til folkehelsen og det er derfor viktig å ivareta og utbedre rettighetene til de som ønsker å bruke alternativ behandling.

Folkeaksjonen mener grundig innføring i alternativ behandling må inn i utdanningen til helsepersonell evt. gis som etterutdanning. Unni Nordbrenden fortalte at NAFKAM i 2007 lagde et kurstilbud i alternativ behandling som etterutdanning til helsepersonell. Interessen var ikke tilstrekkelig til at kurset ble arrangert.

Folkeaksjonen er synlig og ønsker å være en konstant påminnelse til politikerne om å jobbe for et bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud. I sitt arbeid søker Folkeaksjonen samarbeid med andre aktører som har felles interesse med et eller flere av aksjonens mål.

Les mer om innlegget Unni Norbrenden og Bertil Berg-Olsen holdt om Folkeaksjonen for alternativ behandling HER.

Dere kan også lese om folkeaksjonen på alternativ.no Her eller direkte på Folkeaksjonen for alternativ behandlings egen nettside HER.