Er du utøver av alternativ behandling?

Trives du i jobben din og ønsker anerkjennelse og respekt for den kompetansen du har? Synes du pasientsikkerhet er viktig? Er din organisasjon med i SABORG? Hvorfor? Hvorfor ikke? Les mer om SABORG her.

Det er i dag 9 utøverorganisasjoner som er med og bidrar til SABORGs kvalitetsbyggende arbeid gjennom sitt medlemskap. I alt regner vi med at det er omlag 50 utøverorganisasjoner i Norge. Det er viktig at flere av disse blir med i SABORG samarbeidet og bidrar til videre kvalitetsbygging, vekst og utvikling for alternativ behandling.

Medlemmer av SABORGs styringsgruppe kommer gjerne til utøverorganisasjonenes styre- eller årsmøter og forteller mer om SABORGs virksomhet. Ta kontakt med oss her!