Interessant seminar for tillitsvalgte

11. juni 2015 arrangerte SABORG dagsseminar for tillitsvalgte. Seminaret satte fokus på det formelle ansvaret man har som tillitsvalgt i en organisasjon og hvordan man ivaretar dette.

Christopher Navelsaker20 tillitsvalgte fra 5 ulike organisasjoner deltok under seminaret. Engasjement, dialog og evaluering viste at dette var en utbytterik dag.

Foredragsholder var Christopher Navelsaker fra YS. Navelsaker har det administrative ansvaret for YS’ største sektor, YS privat. Han jobber mye med forhandlinger, interne relasjoner i YS systemet og med YS’ forbindelser med andre organisasjoner både på arbeidsgiver og på arbeidstaker siden. Hans lange og brede erfaring med organisasjoners liv og utvikling bidro til mange relevante eksempler og grundige vurderinger som svar på spørsmål fra deltagerne.

Dagens program:
kl. 10.00: Innledning ved Kari Brøtmet leder av SABORGs arbeidsutvalg.
kl. 10.15: Styrets indre liv. Leders og styremedlemmenes rolle/ansvar. Forholdet mellom styret og administrasjonen.
kl. 11.15: Etikk i rollen som styre-/utvalgsmedlem.
kl. 12.00: Lunch
kl. 13.00: Politisk arbeid. Stortinget, de politiske partiene og helsemyndighetene. Hvordan arbeide for å skape optimale rammer for vår virksomhet?
kl. 13.45: Utdanning, undervisning, forskning og pasientfokus. Utfordringen alternativ behandling har med sitt omdømme. Hva kan vi gjøre for å etablere et seriøst fokus?
kl. 14.00: SABORGs rolle som sammenslutning. Forholdet til og rollefordelingen mellom SABORG og medlemsorganisasjonene. Gruppearbeid og plenumsdiskusjon.