Etikk, alternative behandlere og sosiale medier

Vedlagt følger en artikkel fra Tidsskriftet for Den norske legeforening fra 23.9.2019, med tittel “Leger-og-sosiale-medier
Artikkelen bør leses av alternative behandlere for bevisstgjøring om hvordan man ytrer seg på sosiale medier. Det må være et skarpt skille mellom ytringer som privatperson og ytringer som terapeut. Eksempel;  en pasient takker sin terapeut på Facebook for god behandling. Dette har terapeuten ikke herredømme over og kan ikke lastes for. Men, hvis terapeuten svarer sin pasient – og dermed bekrefter at pasienten har vært hans/hennes pasient – har terapeuten brutt taushetsplikten.
Vennlig hilsen SABORGs styringsgruppe
Sigrun Kirkeberg”