Styringsgruppe og sekretariat 2018

Vi kan kontaktes via mail saborg@saborg.no. Er det noe som haster, ta kontakt pr. telefon.

Kjetil Haavard Johannessen

Enhetsterapiforeningen, tlf. 95486785
Lederstyringsgruppa i SABORG

Kjetil er psykiatrisk sykepleier, med erfaring fra barn, ungdom, voksne, eldre og familier og som avdelings-sykepleier. Har tidligere hatt tillitsverv fra sykepleierhøgskolen, forsvaret og som sykeleier i arbeidsutvalg og som verneombud.
Han har en 2 årig utdanning i psykodrama og er utdannet Enhetsterapeut. Har vært i styret ett par år i Enhetsterapiforeningen før han ble valgt inn i SABORG. Valgt inn som styremedlem i 2017. Fra 2018 leder i styringsgruppa.

 

Sigrun Kirkeberg, tlf. 95080190

Jarle Botnen, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, tlf. 91130694

Arve Haugan, Akupunkturforeningen (tidl. NAFO), tlf 92497111

Sigbjørn Frivold
Integralterapiforbundet, tlf 98209924 – sekretær