Styringsgruppe og sekretariat 2018

Vi kan kontaktes via mail saborg@saborg.no. Er det noe som haster, ta kontakt pr. telefon.

Kjetil Haavard Johannessen

Enhetsterapiforeningen, tlf. 954 86 785
Leder styringsgruppa i SABORG

Kjetil er psykiatrisk sykepleier, med erfaring fra barn, ungdom, voksne, eldre og familier og som avdelings-sykepleier. Har tidligere hatt tillitsverv fra sykepleierhøgskolen, forsvaret og som sykeleier i arbeidsutvalg og som verneombud.
Han har en 2-årig utdanning i psykodrama og er utdannet Enhetsterapeut. Har vært i styret ett par år i Enhetsterapiforeningen før han ble valgt inn i SABORG. Valgt inn som styremedlem i 2017. Fra 2018 leder av styringsgruppa.

 

 

Sigrun Kirkeberg

Uavhengig, tlf  950 80 190
Vara til SABORGs styringsgruppe

Sigrun tok utdanning til Heilpraktiker med fordypning i soneterapi og homøopati på siste halvdel av 80-tallet, og har hatt organisasjonsarbeid siden våren 1991. Det har i denne perioden skjedd store endringene i bransjen og med lovreguleringen noe Sigrun var
delaktig i som generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon fra 1.1.95 til 31.12.2015 og som leder i SABORG i 2017.

 

 

 

Jarle Botnen

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, tlf. 91130694
Styremedlem i SABORGs styringsgruppe

Homeopat og Akupunktør fra 1980. Driver Bø Naturmedisinske Institutt i Bø i Telemark og medgründer i Senter for Livskvalitet i Kragerø. Tidligere formann og andre verv i NHL. Er nå styremedlem i NNH.

 

 

 

Arve Haugan

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL), tlf 92497111
Styremedlem i SABORGs styringsgruppe

 

 

Sigbjørn Frivold

Integralterapiforbundet, tlf 481 15 740
Sekretær i SABORGs styringsgruppe

Sigbjørn er utdannet innen elektronikk, og har sitt daglige virke som tekniker på NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold. Har tidligere hatt tillitsverv der gjennom Norsk Tjenestemannslag. Han har tatt en 2-årig utdannelse som Integralterapeut ITAITF, og driver egen praksis. Har vært styremedlem i 2 år og sitter nå som nestleder i Integralterapiforbundet. Ble valgt inn som sekretær i SABORG i 2018.